Home » Dark Fairy Tale ล่ารักเดิมพันใจยัยตัวร้ายกับนายซาตาน by Hideko_Sunshine
Dark Fairy Tale ล่ารักเดิมพันใจยัยตัวร้ายกับนายซาตาน Hideko_Sunshine

Dark Fairy Tale ล่ารักเดิมพันใจยัยตัวร้ายกับนายซาตาน

Hideko_Sunshine

Published February 8th 2010
ISBN :
Paperback
256 pages
Enter the sum

 About the Book 

เรืองรักวุนวายกำลังจะเกิดขึนในกองถายหนังสัน ‘Dark Fairy Tale’งานนีพระนางจะเชือดเฉือนบทบาทกันมันสหยดหรือหวานซึงสักแคไหนตองติดตาม!~บันทึกของแมมด~ดันตกปากรับคำยัยเพือนซีไปแลววาจะยอมเลนหนังสันให ฉันเลยตองมาคิดหนักภายหลังจากทีไดรับรูวาบทบาทซึงไดรับกลับไมMoreเรื่องรักวุ่นวายกำลังจะเกิดขึ้นในกองถ่ายหนังสั้น ‘Dark Fairy Tale’งานนี้พระนางจะเชือดเฉือนบทบาทกันมันส์หยดหรือหวานซึ้งสักแค่ไหนต้องติดตาม!~บันทึกของแม่มด~ดันตกปากรับคำยัยเพื่อนซี้ไปแล้วว่าจะยอมเล่นหนังสั้นให้ ฉันเลยต้องมาคิดหนักภายหลังจากที่ได้รับรู้ว่าบทบาทซึ่งได้รับกลับไม่ใช่ตัวประกอบอย่างที่คิด เพราะนี่มันบทนางเอกชัดๆ T^T แต่อะไรๆ ก็ยังไม่ทำให้ปวดใจเท่ากับการที่ฉันจะต้องมาเล่นคู่กับ ‘นายออสติน’ หนุ่มวิศวะฯ จอมเจ้าชู้ (ฉันเคยเห็นนิสัยแย่ๆ ของเขา) ณ จุดจุดนี้ฉันไม่เก็บเรื่องนั้นไว้แน่ >O<~บันทึกของเจ้าชายซาตาน~เพราะเห็นว่าผู้กำกับหนังสั้นเป็นเพื่อนของแฟนผมหรอกนะ ผมเลยตกปากรับคำยอมเล่นบทพระเอกของเรื่องนี้ให้ แต่ไม่คิดเลยนะว่าผมจะได้มาเจอกับ ‘ยัยกอหญ้า’ สาวนิเทศฯ จอมโวยวาย (เธอเคยเห็นผมควงผู้หญิงหลายคนในวันเดียวกัน) ในกองถ่าย เย้ย นี่มันก็ยิ่งกว่างานเข้าสิฟะ O_O! แบบนี้ผมต้องรีบหาวิธีเด็ดๆ มาปิดปากยัยนั่นไว้ก่อนที่ผมจะโดนแฉซะแล้ว ^_^